کمیته روابط خارجی سنا خواستار تلاش بیشتر دولت برای آزادی لوینسون شد

21 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیش از ظهر امروز قطعنامه ای را تصویب کرد که از دولت آمریکا می خواهد ایران را در انجام وعدۀ کمک به یافتن و آزادسازی رابرت لوینسون شهروند آمریکائی که سالها پیش در ایران ناپدید شد، زیر فشار بگذارد.