چالش های تحصیل در رشته پزشکی در آمریکا

16 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تحصیل در رشته پزشکی در آمریکا برای دانشجویان خارجی به چالش سختی تبدیل شده است. اما در هر صورت غیر ممکن نیست. بیشتر دانشگاههای دولتی آنها را نمی پذیرند و دانشگاههای خصوصی هم ظرفیت کمی برای پذیرش دانشجوی خارجی دارند که این رقابت را سخت تر می کند.