ایران خود را برای توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری خارجی آماده می کند؟

26 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات ایران چشم به فردای لغو تحریم ها و ورود سرمایه های خارجی دوخته اند.هم مقامات دولت و هم تعداد زیادی از کارشناسان می گویند با توجه به ظرفیت های بالقوه اقتصادی و موقعیت جفرافیایی ایران، حضور شرکت های خارجی می تواند به جبران کمبودهای مالی کمک کند.