گزارش سومين روز از کنگره جهانی موبایل در بارسلون اسپانيا

14 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

كنگره جهانی موبايل كه در شهر بارسلون اسپانيا برگزار ميشه، امروز به پايان سومين روز خود رسيد. وقتی اسم موبايل مياد، فورا تصوير گوشيهای تلفن همراه به ذهن مياد. اما گزارش بعدی به ما ياد ميده كه كنگره جهانی موبايل بسيار فراتر از گوشيهای تلفن همراهه.گزارش آرش اعلايی