افزایش حضور گروه های فشار و حزب الله در یکسال اخیر

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آخرین روزهای سال ۹۳، بحث حمله گروه فشار به علی مطهری، نماینده مجلس، جزو خبرهای مهم بود. پیش از این گروه هایی با عنوان «حزب الله» مانع برخی دیگر فعالیت های فرهنگی و سیاسی شده بودند. گزارش آرش سیگارچی