تصفیه خانه ای برای زباله های غذایی

14 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در شهرهای بزرگ جهان هر روز مقدار زیادی مواد غذایی غیر قابل استفاده و دیگر مواد اورگانیک به زباله تبدیل می شود. در حالی که مقداری از این مواد بازیافت می شود ولی بیشتر آن به محل دفن زباله منتقل می شود.