تمركز: ايران

11 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمايش فرهنگ و ميراث ايران از طريق عكسها و ويدئوهای برگزيده در موزه هنرهای مردمی لس آنجلس با پشتيبانی و همكاری بنياد فرهنگ