فلسطینیان اسرائیل درخواست شهروندی اسرائیل می کنند

13 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با عملی نشدن وعده قرار دادن اورشلیم به عنوان پایتخت فلسطین، برخی ساکنان فلسطینی این شهر، به تدریج درخواست می کنند که شهروند اسرائیل بشوند.