سیل در جنوب فرانسه؛ تخلیه صدها خانه

21 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بارش باران‌های شدید در جنوب فرانسه موجب ویران شدن کرانه‌های رودخانه‌ها و آشفته شدن زندگی ساکنان این مناطق شد. در حدود ۱۶۰۰ نفر در سه منطقه در جنوب فرانسه روز پنجشنبه بر اثر طوفان از مناطق خود تخلیه شدند.