توفان در ایران

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دامنه توفان، بارش بارانهای سیل آسای تهران و شماری از استانهای ایران تا روز دوشنبه ادامه یافته و شمار قربانیان شناسایی شده در کل ایران افزایش یافته است. گزارش بهمن سقایی