مشکلات پیش روی طرح های جدید توربین های بادی بزرگ

07 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

توربین های بادی مولد برق بسیار رایج و پرطرفدارند و روز به روز بزرگتر و قوی تر می شوند. ولی بزرگ شدن آن ها تا حدی امکان دارد زیرا در غیر این صورت حمل و نقل و نصب آن ها نه تنها مشکل خواهد شد بلکه باد و توفان قوی می تواند آن ها را خم کرده و به ساختارشان صدمه زند.