آخرین نظرسنجی ها: کلینتون از ترامپ پیش است، اما با چالش روبروست

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در رقابتهای انتخاباتی آمریکا، اکثر نظرسنجی های اخیر هیلاری کلینتون، کاندیدای مفروض حزب دموکرات را جلوتر از رقیب جمهوری خواهش، دونالد ترامپ نشان می دهند. میزان عدم محبوبت ترامپ افزایش یافته اما کلینتون نیز در نظرسنجی های اخیر از اقبال منفی مصون نبوده است.