گزارش هنری «نادانسته های ثابت»: سه برداشت از تصویرسازی هندسی

11 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک زوج هنرشناس نیویورکی بنامهای آوا انصاری و مالی کلایمن Mollay Kleinman، برگزیده کارهای سه هنرمند همشهری خود را که در ساختن کارهای انتزاعی هندسی با الهام از طرحهای پارچه و فرش ایرانی، با هم مشترک هستند، در گالری «تیمور گرانه» نیویورک، عرضه میکنند.