پوست ماهی به مواد اولیه تولید کیف، کفش و پوشاک پیوست

12 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه چرم گاو و پوست سوسمار و مار قرنها ماده اصلی ساخت کیف و کفش و دوخت پوشاک بوده است، به تازگی پوست ماهی نیز به این دسته پیوسته و بزودی می‌توان شاهد لباس‌ها و دیگر محصولات چرمی بود که از پوست ماهی تولید شده است.