اعضای انجمن های محلی برای مهار آتش سوزی جنگل های غرب، داوطلب شدند

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران شعله های آتش بخش های وسیعی از جنگل ها را در دو استان کرمانشاه و کردستان در چند روز گذشته به نابودی کشانده است. در همین حال به گزارش آژانس خبری موکریان آتش به بخشی از جنگل های شهرستان پیرانشهر هم رسیده است. گزارش شپول عباسی