داستان هنرمندی که برای آفرینش هنری، با آتش بازی می کند

18 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پیت کپهارت برای آفرینش هنری به معنای واقعی کلمه «با آتش بازی می کند». خبرنگار صدای آمریکا به شهر لولز (Levels) در ویرجینیای غربی رفته و گزارشی از آثار این هنرمند سوررئالیست تهیه کرده است.