سندیکای ماموران یاغی در آخرین «ماموریت غیرممکن»

11 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دستمایه داستان آخرین فیلم ماموران غیرممکن، تبهکاری ماموران امنیتی سابق علیه حکومت ها و رهبران خود است. در این فیلم تام کروز همچون قسمت های پیشین صحنه های هیجان انگیزی از تعقیب و گریز و را به نمایش میگذارد.