حمله طالبان به شهری در غرب افغانستان

25 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های افغانستان می گویند شبه نظامیان طالبان طی نبردی شدید با نیروهای دولتی بخش هائی از شهر فراه در غرب افغانستان را به تصرف درآورده اند. یکی از ساکنان شهر فراه نیز تلفنی به خبرگزاری فرانسه گفته "اگر دولت مرکزی بسرعت اقدام نکند، شهر و ولایت فراه بزودی سقوط می کند."