رشد گروههای تروریستی اسلامگرا در میان نارضایی عمومی

16 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تروریسم گروههای رادیکال اسلام گرا در بسیاری از نقاط جهان از جمله در جوامع غربی رشد فزاینده ای یافته است .دولتهای غربی برای جلوگیری از گسترش گروه های رادیکال و تاثیر آنها بر جوامع مسلمان ساکن کشورهایشان تلاش می کنند .اما تا کنون روشهای رسمی برای از بین بردن اسلام گرایی رادیکال شکست خورده اند.