رییس کنفدراسیون فوتبال آفریقا جایگزین احتمالی بلاتر در فیفا

16 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با محرومیت موقت رییس فدراسیون بین المللی فوتبال و رییس اتحادیه فوتبال اروپا، گزینه‌های احتمالی برای به دست گرفتن ریاست این دو نهاد مهم جهان فوتبال مطرح شده‌اند. رییس کنفدراسیون فوتبال آفریقا یکی از گزینه‌های احتمالی به دست گرفتن ریاست فیفا است.