تاثير برگزاری مسابقات جام جهانی بر اقتصاد كشور برزيل

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقامات مسئول برگزاری جام جهانی در برزيل تاثير برگزاری مسابقات بر اقتصاد كشور رو مثبت ارزيابی می كنند. اين در حاليست كه اعتراضات مردمی به نحوه مصرف كمكهای فيفا و درآمد توريستی در گوشه و كنار برزيل همچنان ادامه دارد . شهر كوريچيبا هم كه ميزبان تعدادی از اين بازيها است شاهد اين اعتراضات بوده .