جزئيات بيشتری در مورد اتهامات به بالاترين اعضای اجرايی فيفا

14 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يک عضو پيشين کميته اجرايی فيفا به قاضی فدرال آمريکا گفت که وی و ديگر اعضای اين بازوی اجرايی فيفا در جريان تصميم گيری در مورد کشورهای ميزبان جام جهانی در سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ رشوه دريافت کرده بودند.