بلاتر و پلاتینی برای هشت سال از فعالیت در عرضه فوتبال محروم شدند

30 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته انضباطی فیفا، سپ بلاتر، رئیس آن مجموعه و میشل پلاتینی، معاون او را برای هشت سال از هرگونه فعالیت مربوط به فوتبال محروم کرد. دلیل صدور این رای، پایبند نبودن این دو مقام به مقررات و اصول فیفا عنوان شده است.