چالش های سپ بلاتر در دوره جدید ریاست بر فیفا

09 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخاب مجدد سپ بلاتر به مقام ریاست فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، در شرایطی صورت گرفت که گفته می شود، بازداشت مقام های بیشتری از مدیریت فیفا در راه است.