فیفا برای اطمینان از حضور زنان در ورزشگاه‌ها، هیئتی به ایران می‌فرستد؛ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی

06 مهر 1398