فهرست نهایی ایران در جام جهانی

11 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

عباس رضوی، کارشناس فوتبال، با ارزیابی لیست نهایی اعلام شده توسط سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در جام جهانی برزیل، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.