۷۰ سالگی فراری

18 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انزو فراری پدر اتومبیل های فراری ۷۰ سال پیش در چنین روزی اولین اتومبیل مسابقه ای خود را به جهانیان معرفی کرد. خودرویی که در تمامی جهان به سرعت قدرت موتور و زیبایی شهرت دارد.