وزارت دادگستری آمریکا از شهر فرگوسن شکایت کرد

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت دادگستری آمریکا با تسلیم یک دادخواست مدنی پنجاه و شش صفحه ای علیه شهر فرگوسن در ایالت میزوری، شهرداری، پلیس و دستگاه قضایی این شهر را به تداوم در نقض حقوق مدنی شهروندان سیاهپوست متهم کرده است.