«دنزل» و «ویولا» در «حصارها»: از صحنه تا فیلم

02 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

منتقدها، گفتگوها و تک گوئی های بیشمار نمایشنامه «حصارها» اثر تحسینشده «اگوست ویلسون» را فرصت یگانهای برای بازیگرها می دانند. «دنزل واشینگتن» و «ویولا دیویس» در سال ۲۰۱۰ برای احیای اجراهای «حصارها» روی صحنه «برادوی» جایزه های «تونی» گرفتند. گزارش بهنام ناطقی