زنان در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا

12 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آمریکا گروهی از زنان سرباز پیشین، امسال در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا شرکت می کنند. گزارش شهلا آراسته