انتقاد قانونگذاران آمریکا از دولت پس از به سرقت رفتن اطلاعات کارمندان فدرال

27 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانونگذاران آمریکایی روز سه شنبه از مقامات دولتی به خاطر عدم جلوگیری از حمله سایبری که موجب به سرقت رفتن اطلاعات میلیون ها کارمند فعلی و سابق ادارات فدرال شد، به شدت انتقاد کردند.