افزایش نرخ بهره در آمریکا؛ نشانه ای از بهبود اقتصاد

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همانگونه که انتظار می رفت، بانک مرکزی آمریکا روز چهارشنبه نرخ پایه بهره را یک ربع درصد افزایش داد. این دومین مرتبه پس از پایان بحران ناشی از ترکیدن حباب مسکن است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که این افزایش حاکی از رو به بهبود بودن وضعیت اقتصاد آمریکاست.