فدرالیسم در آمریکا

18 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مسعود مصلی نژاد، حقوقدان و وکيل دادگستری در آمريکا، و عبدالرضا كريمی، از طرف حزب دموكرات كردستان ايران، به پرسش های سيانک دهقان پور پيرامون فدراليسم و تناسب آن با شرايط ايران توضيحاتی دادند.