توجه به ایران و نظارت دولت آمریکا بر توافق هسته‌ای، موضوع نشست بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها

19 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اشتراک مشاهده نظرات بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در یک نشست تحت عنوان «حفاظت از منافع آمریکا» راهکار و توصیه های کارشناسان و صاحبنظران را به منظور استفاده دولت، کنگره و سیاستگذاران از توانایی و اهرمهای اقتصادی در صحنه جهانی بسود آمریکا به بحث گذاشت. گزارش شهلا آراسته