بررسی وضعیت خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرایط امنیتی خطرناک و آشفتگی در خاورمیانه، افزایش و گسترش تروریسم، جنگ و تهدیدهای امنیتی، و چشم‌انداز آینده این منطقه، در بنیاد دفاع از دموکراسی در شهر واشنگتن آمریکا مورد بحث قرار گرفت.