واکنشهای احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیائی در سوریه

23 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

واکنش های احتمالی آمریکا و متحدانش به حمله مرگبار شیمیائی در سوریه موضوع بحث در یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود که دیروز در واشنگتن برگزار شد. گزارش فرهاد پولادی