گفتگو با رئیس پژوهش بنیاد دفاع ازدموکراسی‌ها: اولویت دولت ترامپ مقابله با نفوذ ایران در عراق و سوریه است

20 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بنیاد دفاع از دموکراسیها امروز میزبان نشست کارشناسی بود زیر عنوان بن بست در سوریه: آمریکا در بین ترکیه و کردها. در این نشست «جاناتان شنزر» رئیس پژوهش بنیاد در حاشیه این نشست در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت اولویت آقای ترامپ مقابله با بسط گسترش نفوذ ایران در منطقه بویژه در عراق و سوریه است.