بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیته فرعی مجلس عوام کانادا

12 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

وضعیت حقوق بشر در ایران روز گذشته در کمیته فرعی حقوق بشر بین الملل زیر مجموعه کمیته امور خارجه و توسعه بین الملل مجلس عوام کانادا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. کانادا در حال بررسی برقراری روابط دیپلماتیک مجدد با جمهوری اسلامی ایران پس از قطع آن در سال ۲۰۱۲ است. گزارش فرهاد پولادی