آخرین تحولات در جرم شناسی و شناسایی اثر انگشت در آمریکا

11 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اف‌بی‌آی، پلیس فدرال آمریکا، در ابتدای سال جاری اعلام کرد فرآیند بررسی اثر انگشت و شواهد جرم را روز آمد کرده و تعداد شناسه های DNA یا اطلاعات ژنتیکی را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده است. اف‌بی‌آی می گوید هدف از این کار به حد اقل رساندن احتمال خطا در شناسایی مجرمان است.