فاز دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد

14 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک مقام دولتی در ایران ؛ از توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد.هم زمان گزارش ها حکایت از افزایش قیمت حامل های انرژی ؛ و احتمال کاهش یارانه نقدی دارد. گزارش از وفا آذربهاری