فایل سخنان اعتراضی حسینعلی منتظری به اعدام های سال ۶۷

19 مرداد 1395
بشنوید
فایل سخنان اعتراضی حسینعلی منتظری به اعدام های سال ۶۷
آغاز این برنامه در ساعت: 11:31 بعد از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.