فایل سخنان اعتراضی حسینعلی منتظری به اعدام های سال ۶۷

19 مرداد 1395
بشنوید
فایل سخنان اعتراضی حسینعلی منتظری به اعدام های سال ۶۷
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.