فایل صدای شهبانو فرح پهلوی به مناسبت «چهلمین سالگرد فاجعه» ۲۲ بهمن ۱۳۵۷

20 بهمن 1397
بشنوید
فایل صدای شهبانو فرح پهلوی به مناسبت «چهلمین سالگرد فاجعه» ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
آغاز این برنامه در ساعت: 10:56 بعد از ظهر
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.