اسیدهای چرب روغن، گسترش سلولهای سرطانی را سرعت می بخشد

13 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق تازه که در مجله معتبر نیچر منتشر شده نشان می دهد، خوردن چربی، خصوصا اسید چرب موجود در روغن نخل، فرآیند متاستاز یا گسترش سلول های سرطانی را سرعت می بخشد. گزارش شیده رضایی