نمایش کارهای ژان پل گوتیه در هفته مد پاریس

22 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ژان پل گوتیه طراح نامی فرانسوی در هفتهء مد پاریس جدیدترین کلکسیون خود را به نمایش گذاشت؛ کلکسیونی که طبق معمول استثنائی، غیر متعارف، و حیرت انگیز بود.