هفته مد پاکستان

03 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هفته مد در پاکستان ضمن نمایش جدیدترین لباسها برای خانم ها، خلاقیت های صنعت پارچه‌بافی در آن کشور را نیز به نمایش گذاشت.