مخالفان و موافقان توافق

19 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فریار نیکبخت – لس آنجلس- رئیس کمیته حقوق اقلیت های مذهبی در ایران: در میان یهودیان آمریکا هم موافق یا مخالف توافق وجود دارد؛ اما نسبت مخالفان به موافقان دو به یک است و در میان ایرانیان مسلمان خارج کشور هم مخالفان رژیم با این توافق مخالفند.