نگرانی کشاورزان از تعرفه های تجاری چین

22 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تنش تجاری ميان آمريکا و چين، برای کشاورزان ساکن منطقه میانی آمريکا نگران کننده بوده، چون چين قصد دارد بر وارد کردن تولیدات مزارع این منطقه، تعرفه گمرکی اعمال کند.