انتقاد نسل جدید ایران از احساسات ضدآمریکایی نسل انقلابی ۵۷

22 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبکه های اجتماعی این روزها شاهد موجی از انتقادهای جوانان ایرانی به احساسات و عملکرد ضدآمریکایی جوانان نسل انقلاب هستند. نسل جدید می‌گوید جوانان انقلابی آن روزگار که از امکانات فرهنگی و اجتماعی آمریکایی در ایران بهره مند بودند، چرا تحت تاثیر احساسات ضدآمریکایی بنیادگرایان قرارگرفتند.