جامعه بهائیان: وضعیت بهائیان با آمدن دولت روحانی تغییر نکرده است

08 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جامعه بین المللی بهائی می گوید با وجود روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت بهائیان در ایران تغییری نکرده و در برخی موارد بدتر نیز شده است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی به بخش فارسی صدای آمریکا گفت بهائیان ایران همچنان مورد تبعیض سازمان یافته حکومت قرار می گیرند.