عدم تایید آزادی جیسون رضائیان و امیر حکمتی توسط خانواده شان

26 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده های جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست و امیر حکمتی تفنگدار پیشین که هر دو از آمریکاییان ایرانی تبار هستند، خبر آزادی آنها را تایید نکردند.گزارش فرهاد پولادی